realizačný tím

Samotný názov združenia evokuje otvorenosť forme a jej obsahu. Náplňou ateliéru je myšlienka diela združujúca členov, spolupracovníkov a priateľov. Využívame alternatívne, pouličné priestory, Site-specific, nevynímajúc klasické kamenné divadlo. Princíp Laterny Magiky nám je blízky svojou pestrosťou ideovej a vizuálnej hĺbky. Témami, ktoré si vyberáme, pátrame po základných otázkach spoločnosti. Preferujeme autorov absurdných diel a svojim prístupom podporujeme a uvádzame autorov nových, spoločenskými normami nepoškvrnených. Žánrovo sa nevyhraňujeme, radi uplatňujeme podstatu tragikomiky, ktorá dokáže šetrne rozšifrovať zaužívané normatíva spoločnosti.
Daniel Pikalík

réžia, scenár, inscenačný proces, štatutár o.z


Študoval na Katedre nonverbálneho a komediálneho divadla na Pražskej AMU. Počas štúdia spoznal svet hraného filmu, čo ho uviedlo do sveta Laterny Magiky. Za podpory školy uviedol autorskú hru Kocourkov v Japonskej Toyame. V spolupráci fakúlt HAMU-DAMU-FAMU zostavil multižánrové predstavenie Rh+, ktorého princípy rozvíja doposiaľ. Viedol predmet Teórie a praxe divadelní tvorby na Univerzite Karlovej, kde so študentmi humanitných vied vzniklo niekoľko divadelných predstavení. Po ukončení štúdia pôsobil v Kórei, na dramaturgickej a pohybovej spolupráci jedného z fragmentov Expa 2012. Po návrate na Slovensko viedol odbor scénickej a dekoračnej tvorby na Škole úžitkového výtvarníctva. V súčasnosti pôsobí na Konzervatóriu Jozefa Adamoviča v Košiciach ako pedagóg. Od roku 2013 réžijne vedie študentov v duchu pohybovej a dramatickej tvorby.
Lukáš Lipčák

asistent réžie a dramaturgie, herec


Absolvent Konzervatória Jozefa Adamoviča v odbore Herectvo. Súčasne študuje na Akadémii umenia v Banskej Bystrici, v odbore Divadelného umenia. Už počas štúdia na konzervatóriu spolupracoval s Ateliérom, pri tvorbe projektov Šárkányi a Štipka hodín. Spolupracoval so Štátnym divadlom Košice či Rozhlasom a televíziou Slovenska. Počas štúdia na Akadémii  vytvoril niekoľko divácky úspešných inscenácii, ktoré sa tešili popularite aj na známych slovenských, či českých festivaloch (Dotyky a spojenia, Dream Factory Ostrava) Na Akadémii taktiež pôsobí ako herec v množstve inscenácii. Je  stálym hosťom literárnych večerov, kde ho môžete počuť čítať diela súčasných autorov, či prednášať. V Ateliéri hosťuje ako herec, dramaturg či asistent réžie a má nekročené stať sa umeleckým vedúcim súboru ktorý budujeme.              
Michaela Zajačková

scénografia a kostým, ilustrácia


Absolvovala Školu úžitkového výtvarníctva v Košiciach. Momentálne učí na VŠMU  v odbore Bábkarská scénografia a technológia. Spolupracuje s niekoľkými bábkovými divadlami na Slovensku ( Bábkové divadlo na Rázcestí, Bábkové divadlo Žilina, Bábkové divadlo v Košiciach). Jej tvorba je však typickou na poli nezávislého  divadla,  ako  Divadlo Houže, Divadlo Colorato a Divadlo Š.É.M. Okrem divadelnej tvorby má za sebou aj prácu na animovanom filme v koprodukcii s RTVS Neobyčajné príbehy z mesta Mindcery. Pôsobí ako lektorka výtvarných dielní a učiteľka na výtvarnom odbore ZUŠ. Je autorkou niekoľko ilustrácií v detských knihách. Od roku 2014 splupracuje s Ateliérom a už ako stredoškolák mu dávala scénickú podobu.
Beáta Drotárová 

 herecká tvorba, dramatizácia, herec


Na javisko divadla sa dostala ako študentka VŠMU v Bratislave. Ako dvoranka v inscenácii Hviezdoslavovho Herodesa a Herodiasa v Slovenskom národnom divadle. Hosťovala na bratislavskej Poetickej scéne, v martinskom Divadle SNP. V 70 rokoch sa vrátila do Košíc, kde pôsobí doposiaľ. Má za sebou rozsiahlu a tvorbu, na scénickej i filmovej platforme. V súčasnosti   stvárňuje postavy v Štátnom divadle v Košiciach. S Ateliérom spolupracovala na projekte ŠtipkaHodín.
Jana Zordan

  choreografia, pohybová spolupráca


Participovala na projektoch, od roku 2007 v akademickom prostredí AMU a Karlovej univerzity v Prahe. Je spoluzakladateľkou súčasneho cirkusu a divadla Cirkus Mlejn v Prahe, kde i účinkovala. V súčasnosti sa venuje pedagogickej a lektorskej činnosti a pracuje ako pohybový špecialista v rámci klinkaného Pilatesu v Londýne. V roku 2022 sa ako choreografka podielalana na predstavení Extrém v Slovak Theatre In London. 
Branislav Bajus

 herecká tvorba, dramaturgia, herec


Akadémii umenia v Banskej Bystrici, v odbore Herectvo. Od roku 2014 spolupracuje na projektoch v stredoškolskom prostredí. V rámci inscenačnej edukačnej činnosti vytvoril charizmatickú postavu draka v predstavení Šárkányi. Venuje sa dabingu, hrá v divadlách, televíznych seriáloch a venuje sa pedagogickej činnosti. Stal sa hlasom Ateliéru v predstavení ŠtipkaHodín.
Marek Vaňous

videoprodukcia, réžia, kamera a strih


Režisér a producent známy predovšetkým filmom Hokejový sen, ktorý ste mohli vidieť v kinách po celom Slovensku. Okrem audio a video tvorby ho môžete poznať aj ako televízneho, predovšetkým tenisového komentátora a moderátora. Väčšinu času však venuje spolupráci s neziskovými organizáciami a občianskymi združeniami, ktorým pomáha s promo aktivitami. Tak ako napríklad aj Ateliéru Bez Stropu.
Šimon Meszáros

animácia, kamera , VJ-ing 


Je dlhoročným kreatívcom vo vizuálnom kolektíve Nano vjs, ktorý pôsobí v oblasti mediálneho umenia v Košiciach od roku 2010. Má za sebou radu úspešných projektov a animovaných výstupov. S Ateliérom spolupracoval na multimediálnej inscenácii ŠtipkaHodín, ku ktorej  vytvoril sugestívnu animovanú vizualizáciu.  V súčasnosti študuje réžiu animovanej tvorby na Pražskej FAMU

Julian Bosák  

 kamera, strih, technická spolupráca


Vyštudoval strihovú skladbu na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU v Bratislave. V roku 2003 nakrútil s kamarátmi film Veľké oči majú strach, ktorý vyhral košické kolo Cineami 2003.  Venuje sa aj publicistickej tvorbe pre internetové portály. Na Škole umeleckého priemyslu v Košiciach učí videotvorbu. S ateliérom spolupracuje od roku 2014 v rámci filmovej a dokumentárne tvorby.
sdsdsdsad