Členovia a priatelia Ateliéru Bez StropU v minulosti participovali i priamo vytvárali
projekty podporujúce súčinnosť školstva a vzdelávacích inštitútov so združeniami a záujmovými skupinami podobného razenia. Prvými projektmi boli predstavenia a krátke filmy z prostredia Pražskej AMU a Univerzity Karlovej v Prahe, ktoré vznikli počas štúdia a ich následnej pedagogickej činnosti. Po návrate na Slovensko uviedliprojekt Šárkányi. Vznikol v súčinnosti niekoľkých košických vzdelávacích inštitútov a Bábkového divadla, na medzinárodnom bábkarskarskom festivale Virvar 2016. Ich aktivita sa rozrástla o ďalších členov a bývalých študentov, ktorí na projektoch naďalej participujú a ideu spolupráce úspešne rozvíjajú.
Daniel Pikalík

réžia, scenár, inscenačný proces, štatutár o.z

Lukáš Lipčák

asistent réžie a dramaturgie, herec


Študoval na Katedre nonverbálneho a komediálneho divadla na Pražskej AMU. V rámci štúdia spoznal svet krátkeho hraného filmu, čo ho uviedlo do sveta Laterny Magiky. Za podpory školy uviedol autorskú hru Kocourkov v Japonskej Toyame. V spolupráci fakúlt HAMU-DAMU-FAMU zostavil multižánrové magisterské predstavenie Rh+, ktorého princípy rozvíja doposiaľ. Viedol predmet Teórie a praxe divadelní tvorby na Univerzite Karlovej, kde so študentmi humanitných vied vzniklo niekoľko divadelných predstavení. Po ukonční štúdia pôsobil v Kórei, na dramaturgickej a pohybovej spolupráci jedného z fragmentov Expa 2012. Po návrate na Slovensko viedol odbor scénickej a dekoračnej tvorby na Škole úžitkového výtvarníctva. V súčasnosti pôsobí na Konzervatóriu Jozefa Adamoviča v Košiciach ako pedagóg. Od roku 2013 réžijne vedie študentov v duchu pohybovej a dramatickej tvorby, z čoho vzniklo niekoľko divadelných predstavení.


Absolvent Konzervatória Jozefa Adamoviča v odbore Herectvo. Súčasne študuje na Akadémii umenia v Banskej Bystrici, odbor Divadelné umenie. Už počas štúdia na konzervatóriu spolupracoval s Ateliérom, pri tvorbe projektov Šárkányi a Štipka hodín . Rovnako spolupracoval aj so Štátnym divadlom Košice či Rozhlasom a televíziou Slovenska. Počas štúdia na Akadémii umení v Banskej Bystrici vytvoril niekoľko divácky úspešných inscenácii , ktoré sa tešili popularite aj na známych slovenských, či českých, festivaloch (Dotyky a spojenia, Dream Factory Ostrava). Na Akadémii taktiež pôsobí ako herec v množstve inscenácii . Je taktiež stálym hosťom množstva literárnych večerov, kde ho môžete počuť čítať diela súčasných autorov, či prednášať. V Ateliéri pôsobí ako umelecký vedúci, ale taktiež aj ako herec, dramaturg či asistent réžie.

 
Michaela Zajačková

scénografia a kostým, ilustrácia

Branislav Bajus

 herecká tvorba, dramaturgia, herec


Absolvovala Školu úžitkového výtvarníctva v Košiciach. Momentálne učí na VŠMU  v odbore Bábkarská scénografia a technológia. Spolupracuje s niekoľkými bábkovými divadlami na Slovensku ( Bábkové divadlo na Rázcestí, Bábkové divadlo Žilina, Bábkové divadlo v Košiciach). Jej tvorba je však typickou na poli nezávislého  divadla,  ako  Divadlo Houže, Divadlo Colorato a Divadlo Š.É.M. Okrem divadelnej tvorby má za sebou aj prácu na animovanom filme v koprodukcii s RTVS Neobyčajné príbehy z mesta Mindcery. Pôsobí ako lektorka výtvarných dielní a učiteľka na výtvarnom odbore ZUŠ. Je autorkou niekoľko ilustrácií v detských knihách. Od roku 2014 splupracuje s Atelérom a už ako stredoškolák mu dávala scénickú podobu.


Na javisko veľkého divadla sa dostala ešte ako študentka VŠMU v Bratislave. Ako dvoranka v inscenácii Hviezdoslavovho Herodesa a Herodiasa na javisku Slovenského národného divadla. Život a osud ju cez bratislavskú Poetickú scénu, martinské Divadlo SNP vrátil v 70 rokoch do Košíc, kde pôsobí doposiaľ. Má za sebou rozsiahlu a úspešnú tvorbu, na scénickej i filmovej platforme. V súčasnosti mimo nepretržitého stvárňovania postáv v Štátnom divadle v Košiciach, pedagogicky vedie študentov Konzervatória Jozefa Adamoviča v rámci hereckej tvorby. S ateliérom spolupracovala na projekte ŠtipkaHodín.
Beáta Drotárová 

 herecká tvorba, dramatizácia, herec

Jana Zordan

  choreografia, pohybová spolupráca


Na javisko veľkého divadla sa dostala ešte ako študentka VŠMU v Bratislave. Ako dvoranka v inscenácii Hviezdoslavovho Herodesa a Herodiasa na javisku Slovenského národného divadla. Život a osud ju cez bratislavskú Poetickú scénu, martinské Divadlo SNP vrátil v 70 rokoch do Košíc, kde pôsobí doposiaľ. Má za sebou rozsiahlu a úspešnú tvorbu, na scénickej i filmovej platforme. V súčasnosti  nepretržite stvárňovanie postávi v Štátnom divadle v Košiciach. S Ateliérom spolupracovala na projekte ŠtipkaHodín.


Participovala na projektoch, od roku 2007 v akademickom prostredí AMU a Karlovej univerzity v Prahe. Je spoluzakladateľkou súčasneho cirkusu a divadla Cirkus Mlejn v Prahe. V súčastnosti sa venuje pedagogickej a lektorskej činnosti a pracuje ako pohybový špecialista v rámci klinikálneho Pilatesu v Londýne. V roku 2022 sa ako choreografka podielalana na predstavení Extrém v Slovak Theatre In London
Marek Vaňous

videoprodukcia, réžia, kamera a strih

Julian Bosák  

 kamera, strih, technická spolupráca


Režisér a producent známy predovšetkým filmom Hokejový sen, ktorý ste mohli vidieť v kinách po celom Slovensku. Okrem audio a video tvorby ho môžete poznať aj ako televízneho, predovšetkým tenisového komentátora a moderátora. Väčšinu času však venuje spolupráci s neziskovými organizáciami a občianskymi združeniami, ktorým pomáha s promo aktivitami. Tak ako napríklad aj Ateliéru Bez Stropu.

Vyštudoval strihovú skladbu na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU v Bratislave. V roku 2003 nakrútil s kamarátmi film Veľké oči majú strach, ktorý vyhral košické kolo Cineami 2003.  Venuje sa aj publicistickej tvorbe pre internetové portály. Na Škole umeleckého priemyslu v Košiciach učí videotvorbu. S ateliérom spolupracuje od roku 2014 v rámci filmovej a dokumentárne tvorby.
 
sdsdsdsad