mkdir

Success is not a goal, it is the direction you go ... or vice versa?

kto sme

Členovia kreatívneho tímu Ateliér Bez StropU v minulosti participovali i priamo vytvárali projekty podporujúce súčinnosť školstva a vzdelávacích inštitútov so združeniami a záujmovými skupinami podobného razenia. Prvými projektmi boli predstavenia a krátke filmy z prostredia Pražskej AMU a Univerzity Karlovej v Prahe, ktoré vznikli počas štúdia a ich následnej pedagogickej činnosti. Po návrate na Slovensko uviedli  projekt Šárkányi. Vznikol v súčinnosti niekoľkých košických vzdelávacích inštitútov a Bábkového divadla, na medzinárodnom bábkarskarskom festivale Virvar 2016. Ich aktivita sa rozrástla o ďalších členov a bývalých študentov, ktorí na projektoch naďalej...
...participujú a ideu spolupráce úspešne rozvíjajú.