Kontakt

atelierbezstropu@gmail.com 

Ateliér Bez StropU, o.z.
Palackého 13
Košice 040 01

IČO: 51744015
IBAN: SK48 8330 0000 0028 0158 2038

rezidenčné sídlo  Bašta na Zbrojničnej ulici č.4 – Rotunda (keturist.sk)