novinky


GARBIAROVO

"Porozprávam vám príbeh, on síce znie ako rozprávka, ale úplne tak tomu nie je. Pointa je prozaická. Dobro a zlo - panna a drak.
V pivnici sa schovávajú ľudia. Žijú tak už nejakú dobu, keďže nad nimi zúri vojna. Kuchár šúpe zemiaky, umelec vybrnkáva melódiu a učiteľ pripravuje predstavenie pre deti, ktoré sa tam chúlia s nimi."
Predstavenie vzniklo na motívy ukrajinskej rozprávky Kyrylo Garbiar. Tak sa zrodil i tento príbeh.

O sne Sv.Mikuláša

Poetické predstavenie s tieňohrou a biblickým námetom pre mladších i pokročilých. Ráz predstavenia je interaktívny.

 filmová produkcia

divadelná produkcia

workshop OdPodlahY

Séria dielní zo zameraním na elementárne remeselné návyky v umeleckých produkciách a disciplínach

edukačný proces a spolupráca