herci / elévi

Alžbeta Halagovcová

herec


Absolvent  Konzervatória Jozefa Adamoviča v odbore hudobno/dramatické umenie. V predstavení ŠtipkaHodín stvárňuje postavu starnúceho mága magistru Rumpálu Žičkovú

Lukáš Lipčák

herec


Absolvent  Konzervatória Jozefa Adamoviča v odbore hudobno/dramatické umenie.  Súčasne študuje na Akadémii umenia v Banskej Bystrici, odbor Divadelné umenie. Už počas štúdia na konzervatóriu spolupracoval s Ateliérom, pri tvorbe projektov Šárkányi (postava Don Quijote de la Mancha) a Štipka hodín (postava Magister Šklebivý).

Diana Mažeriková

herec


Absolvent  Konzervatória Jozefa Adamoviča v odbore hudobno/dramatické umenie. V predstavení ŠtipkaHodín stvárnila postavu slečny Kolárovej.

Dáša Dlužaninová

herec


Študent  Konzervatória Jozefa Adamoviča v odbore hudobno/dramatické umenie. V predstavení ŠtipkaHodín stvárňuje postavu madam Geisterstein


Olya Kyrylyuk

elév, spevák a hudobník


Od detstva bola všestranne vedená k umeniu. Hudbe sa venuje od troch rokov a v súčasnosti  študuje dištančne na Kyjevskej medzinárodnej univerzite hudobné umenie a moderný spev.  Prezenčne  študuje i na Konzervatóriu Jozefa Adamoviča v Košiciach hudobno/dramatické umenie. Hrá na klavíry a brilantne spieva
. V Ateliéri sa zúčastnila bábkarského workshopu OdPodlahY. V súčasnosti spolupracuje na preklade a uvedení ukrajinskej rozprávky Garbiarovo.


Michaela Sabonová

elév


Študent Konzervatória Jozefa Adamoviča v odbore hudobno/dramatické umenie. V predstavení ŠtipkaHodín alternuje postavu slečny Kolárovej.

Anabela Lakomcová

elév


Študent konzervatória Jozefa Adamoviča v odbore hudobnom/dramatické umenie. Od malička navštevovala  krúžky literárno - dramatického umenia a tanca. Od malička ju fascinovalo divadelné  umenie, ktoré jej doposiaľ udáva životný smer. V prítomnosti je aktívnou členkou Ateliéru Bez StropU,  účinkuje v predstavení ŠtipkaHodín a zúčastnila sa    zúčastnila Bábkarskeho workshopu OdPodlhY. V súčasnosti sa  podieľa na tvorbe ukrajinskej rozprávky Garbiarovo.


Daniil Popov

elév


Na Ukrajine absolvoval základnú umeleckú školu v  odbor herectvo, kde  spolupracoval s tuzemským divadlom a umeleckou skupinou  Volodymyra Mahara Music and Drama Theatre. Od roku 2022  je  študentom  hudobno/dramatického odboru na  Konzervatóriu Jozefa Adamoviča v  Košiciach. V Ateliéri sa zúčastnil bábkarského workshopu OdPodlahY,  účinkuje v predstavení Štipka Hodín,  čím sa stal jeho neodmysliteľnou zložkou. V súčasnosti spolupracuje na preklade a uvedení ukrajinskej rozprávky Garbiarovo. 
Viktória Hámorová

elév, tanečník


Od detstva bola všestranne vedená k umeniu. V súčasnosti študuje tanec na Konzervatóriu Jozefa Adamoviča v Košiciach. Tejto aktivite sa venuje od siedmich rokov kde získala skúsenosť s mnohými tanečnými štýlmi. Spolupracovala so Štátnym divadlom v Košiciach, kde účinkovala na Slávnostnom koncerte  30. rokov KONJA .  Vyhrala radu cien  so sólami na súťaži  Showcup Košice 2020 a 2023.   V Ateliéri sa zúčastnila bábkarského workshopu OdPodlahY, čím sa stala i jeho súčasťou. Jej snom je objavovať umenie, tvoriť a pracovať s ľuďmi.

stránka v prestavbe