AteliérBezStropU

Success is not a goal, it is the direction you go ... or vice versa?

ŠtipkaHodín - Ako sa rodí premiéra

Reportážny dokument vznikol v dielni režiséra a producenta Mareka Vaňousa, ktorý kreativne podporoval vývoj inscenácie. Predstavenie vzniklo na motívy diela Terryho Pratchetta ReaperMan - Sekáč

Inscenácia vychádza z diela Terryho Pratchetta ReaperMan. Realizačný tím sa projektom pokúsil preniesť svet „Zemeplochy“do neutrálneho scénického priestoru. Výprava je zasadená do malej javiskovej formy.  Na plátno horizontu je premietaný film, jeho logický sled živí dramatické momenty príbehu, ktorý je vedený Video-Jockeyom. Táto vizualizácia aktérov sprevádza po celú inscenáciu. Magický svet logických i nelogických situácii je inscenovaný na princípe Laterna Magica a plynule sa vplieta do javiskového diania.
Smrť, paradoxne v mužskej podobe a paradoxne pomenovaný Vitalij, dostáva padáka od vysokopostavených úradníkov Auditorov reality. Vo filmovej expozícii sa dozvedáme, že úrad Vitalija vykáže so svojho pôsobiska, zatiaľ čo na Zemeploche postava starnúcej mystičky čaká na svoj koniec. No ten sa nedostaví. Sledujeme príbeh hlavných postáv, ktorých cesty sa akosi nekrižujú. Spletitá detektívna zápletka diváka vedie svetmi prapodivných bytostí s nápadne ľudskými vlastnosťami. Tragikomika inscenácie dáva divákovi priestor zasmiať sa na peripetiách archetypu Smrti, ktorý stelesňuje naše najtemnejšie obavy, na archetype, ktorý nás donedávna navštevoval o niečo častejšie. Zlom však nastáva keď do Smrťovho sveta vstúpi žena. Nežné nedorozumenia rozdielnych bytostí, úsmevne lícia, charakter Pratchettovho génia. Jeho symbolická hodnota po divadelnom oblúku dokáže preĺbiť vzťah k absurdným postavám. Zvrat nastáva, keď sa Vitalij pokorený dostáva pred samotného Tvorcu a súd s nebeskými silami vyhrá. Záverečný obraz sladkobôľnej romance zamilovaného hrdinu je minúta „posledého valčíku“, ktorá dešifruje niekoľko symbolických rovín a obrazových metafor inscenácie.
Predstavenie získalo cenu detského diváka na medzinárodnom festivale Virvar, ktorý organizuje Bábkové divadlo v  Košiciach.

Realizačný tím

scenár a réžia: Daniel Pikalík
dramaturgia: Beáta Drotárová, Lukáš Lipčák
produkcia: Ján Ostrolucký, AteliérBezStropU
asistent réžie:
Lukáš Lipčák, Michaela Nováková
scénografia, kostým: Michaela Zajačková
tvorivá spolupráca: Michal Soltész
filmová spolupráca: Marek Vaňous
hovorené slovo: Branislav Bajus
ilustrácie: Pavol Červeniak
animácia: Šimon Meszaros
kostým: Štefánia Gajdošová
výroba: Roman Furajtár
VJ a stavba: Jakub Klembara

postprodukcia a filmová spolupráca
AteliérBezStropU, o.z. a PROMOVIE s.r.o.

osoby a obsadenie
študenti  a absolventi KONJA 

garanti projektu
Mgr. Róbert Galovicz riadiťeľ Konzervatória Jozefa Adamoviča v  Košiciach
Mgr. Pavol Hrehorčák riaditeľ Bábkového divadla v Košiciach
MgA. Daniel Pikalík AteliérBezStropU, o.z.

koprodukcia
KONZERVATÓRIUM JOZEFA ADAMOVIČA V KOŠICIACH
BÁBKOVÉ DIVADLO V KOŠICIACH
TABAČKA KULTURFABRIK
PROMOVIE