AteliérBezStropU

Success is not a goal, it is the direction you go ... or vice versa?

Realizačný tím a spolupráca

Samotný názov združenia evokuje otvorenosť forme a jej obsahu. Náplňou ateliéru je myšlienka diela združujúca členov, spolupracovníkov a priateľov. Využívame alternatívne, pouličné priestory, Site-specific, nevynímajúc klasické kamenné divadlo. Princíp Laterny Magiky nám je blízky svojou pestrosťou ideovej a vizuálnej hĺbky. Témami, ktoré si vyberáme, pátrame po základných otázkach spoločnosti. Preferujeme autorov absurdných diel a svojim prístupom podporujeme a uvádzame autorov nových, spoločenskými normami nepoškvrnených. Žánrovo sa nevyhraňujeme, radi uplatňujeme podstatu tragikomiky, ktorá dokáže šetrne rozšifrovať zaužívané normatíva spoločnosti.

Daniel Pikalík - réžia, scenár, inscenačný proces, štatutár o.z.

Študoval na Katedre nonverbálneho a komediálneho divadla na Pražskej AMU, kde prejavil réžijný a inscenačný predpoklad. V rámci štúdia spoznal svet krátkeho hraného filmu, čo ho uviedlo do sveta Laterny Magiky. Za podpory školy uviedol autorskú hru Kocourkov v Japonskej Toyame. 
V spolupráci fakúlt HAMU-DAMU-FAMU zostavil multižánrové magisterské predstavenie Rh+, ktorého princípy rozvíja doposiaľ. Viedol predmet Teórie a praxe divadelní tvorby na Univerzite Karlovej, kde so študentmi humanitných vied vzniklo niekoľko divadelných predstavení. Po ukonční štúdia pôsobil v Kórei,  na dramaturgickej a pohybovej spolupráci jedného z fragmentov Expa 2012. Po návrate na Slovensko viedol odbor scénickej a dekoračnej tvorby na Škole úžitkového výtvarníctva. V súčasnosti pôsobí na Konzervatóriu Jozefa Adamoviča v Košiciach ako učiteľ. Od roku 2013 réžijne vedie študentov v duchu pohybovej a dramatickej tvorby, z čoho vzniklo niekoľko divadelných predstavení.

projekty  

Absolvent Konzervatória Jozefa Adamoviča v odbore Herectvo. Už počas štúdia spolupracoval s Ateliérom, pri tvorbe projektov Šárkányi (postava Don Quijote de la Mancha) a Štipka hodín (postava Magister Šklebivý). Rovnako spolupracoval aj so Štátnym divadlom Košice či Rozhlasom a televíziou Slovenska. Po absolvovaní konzervatória začal štúdium odboru Divadelná dramaturgia, réžia a teatrológia na Akadémie umení v Banskej Bystrici. V súčasnosti pôsobí v Ateliéri ako asistent réžie a dramaturgie, ale aj ako herec.

 

Sárkányi
ŠtipkaHodín

Lukáš Lipčák - asistent réžie a dramaturgie, herec

Branislav Bajus - herecká tvorba, dramaturgia, herec

Od roku 2014 spolupracuje na projektoch v stredoškolskom prostredí. V rámci inscenačnej edukačnej činnosti vytvoril charizmatickú postavu draka v predstavení Šárkányi. Venuje sa dabingu, hrá v divadlách, televíznych seriáloch a venuje sa pedagogickej činnosti.

Pranier   Giorgino     Šárkányi     Tragós  

Dvojhlavý orol   ŠtipkaHodín

Na javisko veľkého divadla sa dostala ešte ako študentka VŠMU v Bratislave. Ako dvoranka v inscenácii Hviezdoslavovho Herodesa a Herodiasa na javisku Slovenského národného divadla. Život a osud ju cez bratislavskú Poetickú scénu, martinské Divadlo SNP vrátil v 70 rokoch do Košíc, kde pôsobí doposiaľ. Má za sebou rozsiahlu a úspešnú tvorbu, na scénickej i filmovej platforme. V súčasnosti mimo nepretržitého stvárňovania postáv v Štátnom divadle v Košiciach, pedagogicky vedie študentov Konzervatória Jozefa Adamoviča v rámci hereckej tvorby. S ateliérom spolupracovala na projekte ŠtipkaHodín.

 

ŠtipkaHodín

Beáta Drotárová - herecká tvorba, dramatizácia, herec

Julian Bosák - scenár, kamera, strih, technická spolupráca

Vyštudoval strihovú skladbu na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU v Bratislave. V roku 2003 nakrútil s kamarátmi film Veľké oči majú strach, ktorý vyhral košické kolo Cineami 2003. Nakrútil viacero krátkych filmov, spolupracoval s Marcelom Lackom na jeho pásme Si tu? Chodím spiaci zas, nakrútil film Odvrátená strana Zeme, ktorý uviedla aj RTVS. Venuje sa aj publicistickej tvorbe pre internetové portály. Na Škole umeleckého priemyslu v Košiciach učí videotvorbu.
S ateliérom spolupracuje od roku 2014 v rámci filmovej a dokumentárne tvorby.

 

Čo Vám napadne, keď sa povie Šárkányi?
Vyvetraj a zhasni!

Participovala na projektoch, od roku 2007 v akademickom prostredí AMU a Karlovej univerzity v Prahe.  Je spoluzakladateľkou súčasneho cirkusu a divadla Cirkus Mlejn v Prahe. V súčastnosti sa venuje pedagogickej a lektorskej činnosti a pracuje ako pohybový špecialista v rámci klinikálneho Pilatesu v Londýne. V roku 2022 sa ako choreografka podielalana na predstavení Extrém v Slovak Theatre In London

 

Rh+ 

Nosferatus 

Jana Zordan - choreografia, pohybová spolupráca

Michaela Zajačková - scénografia a kostým, ilustrácia

Absolvovala Školu úžitkového výtvarníctva v Košiciach. Momentálne navštevuje posledný ročník  VŠMU v odbore Bábkarská scénografia a technológia. Spolupracuje s niekoľkými bábkovými kamennými divadlami na Slovensku ( Bábkové divadlo na Rázcestí, Bábkové divadlo Žilina, Bábkové divadlo v Košiciach).  a s nezávislými divadlami ako je Divadlo Houže,  Divadlo Colorato a Divadlo Š.É.M. Okrem divadelnej tvorby má za sebou aj prácu na animovanom filme v koprodukcii s RTVS Neobyčajné príbehy z mesta Mindcery. Pôsobí ako lektorka výtvarných dielní a učiteľka na výtvarnom odbore ZUŠ. Je autorkou niekoľko ilustrácií v detských knihách. Od roku 2014 splupracuje s Atelérom a už ako stredoškolák mu dávala scénickú podobu. 

Dvojhlavý orol

Tragós

Šárkányi

ŠtipkaHodín

Do združenia AteliérBezStropU prináša skúsenosti s produkciou rôznorodých kultúrnych podujatí, marketingových eventov a prácu s víziou. Tieto pramenia z jeho niekoľkoročného zapojenia do produkcie etnického Festivalu arabské kultury v Plzni, z promotingu benefičných koncertov pre Food not Bombs Plzeň a vystúpení vlastných hudobných projektov. Pôsobil ako asistent produkcie Open A.I.R. - EHMK 2015, programu rezidencií zahraničných umelcov. Profesne sa venoval marketingu v  stavebníctve, kde presadzoval ideu reklamy ako performance so zapojením robotníkov, vojakov, hasičov a záchranárov či filmových kaskadérov. V súčasnosti denne vystupuje s performance ako učiteľ základnej školy. V rámci združenia AteliérBezStropU produkčne zastrešil inscenáciu ŠtipkaHodín.

 

ŠtipkaHodín

Janko Ostrolucký - produkcia, mentoring

Roman Furajtár - výroba a výstavba výpravy

Od roku 2005 participuje a spolupracuje na mnohých činnostiach Ateliéru. Ideovo i materiálne sa spolupodieľal na prvých divadelných workshopoch a pouličných predstaveniach. V súčasnosti sa naďalej venuje výrobe replík historických zbraní, zbrojí, rekvizít a kostýmov.

     Kráľ bláznov          Festival živej histórie

       Šárkányi                  Dvojhlavý orol     

    Čárda                   Mačacie zlato

ŠtipkaHodín

Katarína Pikalíková, zakladajúci člen združenia, manažment

Daniela Nižňanská, zakladajúci člen združenia, manažment

Ján Nižňanský, zakladajúci člen, produkcia, manažment