AteliérBezStropU

Success is not a goal, it is the direction you go ... or vice versa?

Pranier

Divadelná hra Arthura Millera "The Crucible/Skúška ohňom/" je nadčasovou, neustále rezonujúcou témou o mocenskej a autoritárskej spoločnosti.
Promo video pri príležitosti Noci divadiel 2019

Giorgino

Svojrázna erudovaná komédia talianskeho typu okorenená francúzskym espritom Moliérovho génia

Obligarórium 2011

Sen noci velkoJánské 2010

Nosferatus

Úsmevná komitragédia 2007

Tragós - zbierka antických tragédií

Dej pojednáva o elementárnych ľudský hodnotách definujúc tak odvekú trýzeň človeka, zmietajúceho sa v „bohmi zinscenovanom svete“, ktorému tento antický človek čelí i navzdory ich hnevu

Dvojhlavý orol 2014