AteliérBezStropU

Success is not a goal, it is the direction you go ... or vice versa?

ŠtipkaHodín

Inscenácia vychádza z diela Terryho Pratchetta ReaperMan. Realizačný tím sa projektom pokúsil preniesť svet „Zemeplochy“do neutrálneho scénického priestoru.

Sárkányi

Erudovaná komédia s typológiou postáv južného tipu. Uvedená na medzinárodnom festivale Bábkového divadla v Košiciach - Virvar 2016

RH+

Multi-žánrové divadelné predstavenie vzniklo počas štúdia na pôde AMU v Prahe.

There is no video clip yet